Fitch Paaugstina Latvijas Reitingus uz Pozitīvu Parādu Dinamiku

Latvija ir saņēmusi tās trešo kredīta uzlabojumu triju nedēļu laikā, jo Fitch Ratings atbalstīja tās novērtēšanu, atsaucoties uz valsts parāda iespējamo samazināšanos attiecībā pret iekšzemes kopproduktu.

fitchFitch palielināja rezultāta starpību par vienu līmeni uz A-, ceturto zemāko investīciju reitingu no BBB+, ievietojot to vienā līmenī ar Malaiziju un Poliju. Tas piešķīra stabilu perspektīvu.

Pozitīvā parāda dinamika atbalsta Latvijas reitingu,” Fitcha analītiķi Kit Ling Yeung un Paul Rawkins šodien ar e-pasta starpniecību paziņoja no Londonas. “Latvijas izaugsmes izredzes ir pozitīvas, neskatoties uz ģeopolitisko risku, kuram līdz šim ir bijušas nelielas blakusparādības.”

Pāreja atgriež Latvijas kredītreitingu tur, kur tas bija 2007. gada pirmajā pusē, pirms lejupslīde iznīcināja vairāk nekā piekto daļu no produkcijas un lika valdībai meklēt finansiālu palīdzību. Valsts parāds tika pavirzīts par vienu soli Moody’s Investors Service 13. jūnijā un Standard & Poor’s 30. maijā, abiem, atsaucoties uz ekonomisko izaugsmi, samazinot parādu rādītājus un šī gada euro pieņemšanu.

Bloomberg apkopotie dati liecina, ka šodien, galvaspilsētā Rīgā, 10:18, iensīgums Latvijas 2020 dolāru obligāciju pieauga par 0.04 procentu punktiem līdz 2.97.

Augsts Novērtējums

Vērtējuma pieaugums liecina par “augstu mūsu valsts centienu novēŗtējumu,” šodien apgalvoja Latvijas Finanšu ministrs Andris Vilks. “Fitch lēmums ir balstīts uz Latvijas pozitīvo ekonomisko izaugsmi, valsts labajiem finansiālajiem rādītājiem un panākumiem valsts finanšu situācijas uzlabošanā.”

Fitch paredz, ka Latvijas valsts parāds attiecībā pret iekšzemes koppruduktu samazināsies par 33.5 procentiem 2015.g., no 38.1 procentiem 2013.g. Tas ir salīdzināms ar 51.7 procentiem mediānu A reitingu aizņēmējiem, paziņojumā teica kredītu vērtētājs. Fitch teica, ka budžeta deficīts, iespējams, saglabāsies zems, vidēji 0.9 procenti no IKP (LAGDCYOY) 2014-2016 gadu periodā.

Saskaņā ar Fitch, ekonomija šogad palielināsies līdz 3.6 procentiem, 2015 gadā sasniedzot 3.8 procentus, ko veicinās iekšzemes pieprasījums un ieguldījumu atveseļošanās. IKP pieauga par 2.8 procentiem salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni, tas ir vislēnākais temps pēdējo trīs gadu laikā.

Lielai daļai Latvijas nerezidentu ieguldījums kalpo par “avotu iespējamā kapitāla plūsmu svārstībām,” teica Fitch. Pat tādā gadījumā, nerezidentu noguldījumi paliek nemainīgi, neskatoties uz nesenajiem ģeopolitiskajiem riskiem.

Saskaņā ar Bloomberg apkopotajiem datiem, globālo obligāciju ienesīgums parādīja, ka investori ignorēja 56 procentus Moody’s un 50 procentu S&P’s reitingu un perspektīvās izmaiņas 2012 gadā, bieži nepiekrītot, kad uzņēmumi saka, ka valdība kļūst drošāka vai riskantāka.